Disclaimer


Disclaimer voor ilexys-mroshop.com

ILEXYS BV (Kamer van Koophandel: 57274932), hierna te noemen ILEXYS, verleent u hierbij toegang tot ilexys-mroshop.com en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.
ILEXYS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

ILEXYS spant zich in om de inhoud van ilexys-mroshop.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op ilexys-mroshop.com aangeboden materialen worden aangeboden met productgarantie zoals deze door de leveranciers van ILEXYS op de producten wordt gegeven. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ILEXYS.
In het bijzonder zijn alle prijzen op ilexys-mroshop.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op ilexys-mroshop.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ILEXYS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ILEXYS en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ILEXYS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.